MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij werken aan duurzaam ondernemen. Wij proberen duurzaam ondernemen bij alle bedrijfsbeslissingen te laten meetellen, maar ook kansen te benutten om beter voor onze mensen, het milieu en de maatschappij te zorgen.

Co2 prestatieladder.images (2)

Als onderdeel van duurzaam ondernemen menen wij de Co2 prestatieladder te moeten beklimmen.

Op 20 maart 2014 is onze eerste certificeringsaudit geweest  en zijn wij in het bezit gekomen van het Co2 Bewust Certificaat niveau 3.

Het certificaat kunt u hier downloaden.

Roelofsen BV wil in 2018 ten opzichte van 2013, ons referentiejaar 5% minder CO2 uitstoten. Om die doelstellingen te verwezenlijken worden de maatregelen genomen.

Om het CO₂ reductiebeleid en de invulling daarvan zowel intern als extern transparant te communiceren treft u in het onderstaande overzicht links naar de daarvoor relevante documenten.

Invalshoek A: Inzicht

Energie beoordelingverslag 2016 7-3-2017

Emissie-inventaris H2 2016 volgens versie 3.0

Emissie-inventaris H1 2016 versie 3.0

Emissie-inventaris 2015 volgens versie 3.0

Bij de hierboven gepubliceerde emissie inventaris zijn de emissie factoren gebruikt van de site www.co2emissiefactoren.nl dd. 1 juli 2015.

Periodieke rapportage H2 2016

Periodieke rapportage H1 2016

Invalshoek B: Reductie

Managementverklaring 2016

CO2 reductiedoelstellingen 2013-2018

Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan 2017

Nieuwsbrief dd. 20-02-2015

Nieuwsbrief dd. 8-9-2015

Nieuwsbrief dd. 10-3-2016

Invalshoek D: Participatie

Energiemanagement actieplan 2017

 CO2 besparen doen we samen. Het is van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Ideeën, opmerkingen en/of suggesties zijn meer dan welkom, maar ook met vragen over onze Co2 uitstoot kunt u bij ons terecht. U kunt hiervoor mailen naar info@roelofsenmachineverhuur.nl of ons contact formulier van onze website gebruiken.

Meer informatie over de Co2 prestatieladder kunt u lezen op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Nieuws

Cursus het nieuwe draaien

Vandaag zijn de mannen te gast geweest bij Pon Equipment in Almere. Vanuit onze Co2 verplichtingen hebben zij daar de training Het Nieuwe Draaien gevolgd. Het ...

Meer nieuws