Mediabericht brug Driehuizen

Vandaag een artikel in de regionale krant ‘de Uitkomst’.  Klik op ‘ lees meer’ en het gehele artikel volgt.

Brug driehuizen 2015

Footprint 2014

Wij hebben onze footprint 2014 in kaart gebracht.  Ons totaal verbruik t.o.v. 2013 is iets gestegen maar er is een daling per FTE en dat is ons streven!