Werkplekbezoek 13 september 2016

Afgelopen dinsdag zijn wij, Mariska en Sandra, wezen kijken bij de mannen die al vanaf mei zorg dragen voor gemaaide bermen en schone sloten.

Met vereende krachten ontberen zij de tropische temperaturen en maken meter na meter alles weer netjes schoon en strak. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaien zij de wegbermen en ontdoen de sloten van hun ongewenste begroeiing. In de Schermer en in de regio Heemskerk/Beverwijk komt u onze mannen op deze machines momenteel dagelijks tegen. Door het fraaie weer kan er volop gewerkt worden, dat is in deze tijd nog wel eens anders.

Gelijk wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om te checken of er wel veilig en conform voorschriften wordt gewerkt. En dat wordt dan weer beloond met een fraaie sticker en een bedankje voor de inzet!

 

NINA Veiligheidscompliment voor Mark

Een stukje uit het V&G bulletin SAAONE van april 2016.

Het 6e NINA veiligheidscompliment is deze maand gegeven aan de rioleringsploeg van Jan Ploegstra (Mark van Wissen, Herman Zuidema en Mark Brouwer) en aan Theo Reijnen (hoofd werkvoorbereider bij de ARK)

Mannen GOED BEZIG en ga zo door!

saaone compliment

Installatie GPS Buddy

Ons wagenpark was al sinds 2008 voorzien van kilometerregistratie.
Dit jaar gaan we verder en hebben wij met GPS Buddy een overeenkomst gesloten om ons machinepark ook te voorzien van een GPS unit, aangevuld met een Canbuskoppeling. Deze keuze hebben wij gemaakt om binnen ons bedrijf met de juiste informatie zoals brandstofverbruik, bewuster rijgedrag en daardoor minder Co2 uitstoot te kunnen werken. Er wordt deze maanden gewerkt aan de inbouw van deze units. Een van onze mannen heeft hiervoor een training gevolgd en is nu bevoegd tot het zelfstandig inbouwen. Dat geeft ons flexibiliteit om het inbouwen te doen op een moment dat het ons uitkomt.

Nieuws

Certificaat niveau 5 CO2-Prestatieladder behaald

Wij zijn nu gecertificeerd voor prestatieladder niveau 5, waar wij zeer trots op zijn! De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen ...

Meer nieuws