Werkplekbezoek 13 september 2016

Afgelopen dinsdag zijn wij, Mariska en Sandra, wezen kijken bij de mannen die al vanaf mei zorg dragen voor gemaaide bermen en schone sloten.

Met vereende krachten ontberen zij de tropische temperaturen en maken meter na meter alles weer netjes schoon en strak. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maaien zij de wegbermen en ontdoen de sloten van hun ongewenste begroeiing. In de Schermer en in de regio Heemskerk/Beverwijk komt u onze mannen op deze machines momenteel dagelijks tegen. Door het fraaie weer kan er volop gewerkt worden, dat is in deze tijd nog wel eens anders.

Gelijk wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om te checken of er wel veilig en conform voorschriften wordt gewerkt. En dat wordt dan weer beloond met een fraaie sticker en een bedankje voor de inzet!

 

Nieuws

Certificaat niveau 5 CO2-Prestatieladder behaald

Wij zijn nu gecertificeerd voor prestatieladder niveau 5, waar wij zeer trots op zijn! De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen ...

Meer nieuws