Onderhoud wegbermen en waterlopen

Het onderhoud aan bermen en waterlopen is bij Roelofsen Machineverhuur BV in vakkundige handen. Leidraad bij het onderhoud aan bermen en waterlopen is de Flora en Fauna Wet. Hiervoor zijn personeelsleden, die verantwoordelijk zijn voor deze werkzaamheden, opgeleid.

In 2001 hebben wij het bedrijf, inclusief personeel en materieel, van Jan ten Cate uit Westzaan overgenomen. Hij verrichtte gedurende de zomerperiode klepel- en maaikorfwerkzaamheden voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in diverse gemeentes.

Sindsdien verrichten wij met dezelfde kwaliteit en inzet op verschillende percelen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het onderhoud aan wegbermen en waterlopen.

Binnen ons bedrijf beschikken diverse personeelsleden over het certificaat “Flora & Fauna Bestendig Beheer niveau 1 en niveau 3. Het opstellen van een plan van aanpak behoort daarmee ook tot de mogelijkheden.

Nieuws

Martin 12.5 jaar in dienst

Vandaag vieren wij het 12.5 jarig jubileum van Martin. Officieel is dit 28 juli maar ivm de vakantie gekozen om dit vandaag te vieren, extra ...

Meer nieuws