Certificaten

Co2 Bewust Certificaat niveau 4

TÜV heeft aan Roelofsen BV het CO2-Bewust certificaat niveau 4 toegekend. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de uitvoering van onze diensten. De CO2-uitstoot van onze activiteiten in kaart brengen en reduceren is de manier om te laten zien dat we verantwoord omgaan met het milieu.

Co2-bewust certificaat niveau 4

 

Download Bestand

VIHB certificaat

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

Buitenlandse bedrijven, die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.
De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst. De lijst van geregistreerde ondernemers is openbaar en terug te vinden op de website van de  NIWO.

VIHB-certificaat

Download Bestand

Eurovergunning

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven.

Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto’s, maar ook bestelauto’s zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.

Download Bestand

ISO 9001 certificaat

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Download Bestand

VCA* certificaat

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.

Download Bestand

Nieuws

Certificaat niveau 5 CO2-Prestatieladder behaald

Wij zijn nu gecertificeerd voor prestatieladder niveau 5, waar wij zeer trots op zijn! De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen ...

Meer nieuws