Herinrichting Lage Landje Schermerhorn

Opdrachtever: HHNK

Uitvoering 2018

Het Lage landje ligt in de gemeente Alkmaar, direct ten noorden van het dorp Schermerhorn.

Het bestaat uit een driehoekig perceel, met een oppervlakte van circa 3 hectare, dat grenst aan de Polder de Mijzen. Langs de oostzijde loopt de Westmijzerdijk. De noordwestgrens wordt gevormd door de Schermerringvaart en langs de zuidzijde ligt het Zwet.

Het Lage landje was voor aanvang van de werkzaamheden een rietruigte van ongeveer 3 hectare.

In oktober 2018 zijn wij gestart met de herinrichting van het landje, zodat er een brongebied ontstaat ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit.  Het ontwerp gaat uit van verlaging van lagere delen en ophoging van andere delen. Dit geeft variatie in het gebied en kans op hogere natuurwaarden. Er zullen nat grasland, rietlanden en plas-dras gebied ontstaan.

Meer informatie: www.hhnk.nl/werkindebuurt

Nieuws

Martin 12.5 jaar in dienst

Vandaag vieren wij het 12.5 jarig jubileum van Martin. Officieel is dit 28 juli maar ivm de vakantie gekozen om dit vandaag te vieren, extra ...

Meer nieuws