Wiepen beschoeiing Eilandspolder

Opdrachtever: HHNK

Uitvoering: 2019

Een natuurvriendelijke oplossing voor het afkalven van de waterkant is een wiepenbeschoeiing.

In de Eilandspolder nabij Schermerhorn hebben wij een stuk wiepenbeschoeiing geplaatst.