Wiepen beschoeiing Starnmeer

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Uitvoering: 2015

In de Knollendammervaart aan de Starnmeerkant hebben wij een wiepen beschoeiing geplaatst.

De beschoeiing is op plaatsen gekomen waar de rietkraag minder vitaal was en op veel plaatsen is de oorspronkelijke beschoeiing vervangen om afkalving tegen te gaan.