Baggerwerken

Onze Zaxis 180LC met 16 meter lange giek wordt voornamelijk ingezet bij baggerwerkzaamheden. Als er niet vanaf de kant kan worden gebaggerd wordt de machine op pontons gezet.

Vastgesjord op de pontons is het een lust voor het oog als je de machine aan het werk ziet. Eerlijkheidshalve dient wel opgemerkt te moeten worden dat het ook voor een groot deel te maken heeft met de machinist die erop zit.