Informatie over Certificaten en WKA-gegevens

Certificaten

Ons beleid is erop gericht te streven naar continuïteit, een gezond rendement en verdere groei.

Gezamenlijk dragen wij met onze werknemers, ingehuurd personeel en onderaannemers de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige, gezonde en milieubewuste werkomstandigheden.

Door het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten trachten wij ons te onderscheiden.

Om dit te bereiken hebben wij binnen ons bedrijf een Integraal Management Systeem opgezet dat is gericht op het continu verbeteren van ons systeem. Het systeem is zodanig opgezet dat het voldoet aan de voorwaarden die staan beschreven in de normen NEN-EN-ISO 9001:2015, VCA* 2017/6.0 en de Co2 Prestatieladder 3.1, niveau 5.

Onderstaande documenten (PDF) kunt u downloaden voor uw eigen administratie:

Beroepsgoederenvervoer

Wij beschikken over een Eurovergunning van de NIWO waarmee wij gerechtigd zijn alle beroepsgoederenvervoer (het tegen betaling vervoeren van goederen voor derden) uit te voeren.
De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. De vergunning is hier te downloaden:

Daarnaast zijn wij, na beschikking van de minister van VROM, vermeld op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen:

Niwo vihb

WKA gegevens

De overheid heeft de Ketenaansprakelijkheidsregeling in het leven geroepen om te zorgen dat aannemers en onderaannemers geen misbruik kunnen maken van hun werk bij het afdragen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

Onderstaande documenten (PDF) kunt u downloaden voor uw eigen administratie:

Leerbedrijf

SBB is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra en vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wij zijn erkend als leerbedrijf voor:
Bouw&Infra:
Machinist grondverzet
Vakman GWW
Entree:
Ass.plant, dier of (groene) leefomgeving
Voedsel, natuur en leefomgeving:
Medewerker Agrarisch loonwerk
Vakbekwaam medewerker Agrarisch loonwerk

sbb-beeldmerk