Duurzaam ondernemen Co2 Prestatieladder

Co2 Prestatieladder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij werken aan duurzaam ondernemen.

Wij proberen duurzaam ondernemen bij alle  bedrijfsbeslissingen te laten meetellen, maar ook kansen te benutten om beter voor onze mensen, het milieu en de maatschappij te zorgen.

Als onderdeel van duurzaam ondernemen menen wij de Co2 prestatieladder te moeten beklimmen.

Op 20 maart 2014 is onze eerste certificeringsaudit geweest  en zijn wij in het bezit gekomen van het Co2 Bewust Certificaat niveau 3 en in 2018 zijn wij ‘opgeklommen’ naar niveau 4 en in februari 2021 zijn wij op de hoogste trede gestapt, niveau 5 op de Co2 prestatieladder.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
(SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.

Via deze link kunt u onze deelname verifiëren:
Certificaathouders Co2 prestatieladder

Om het CO₂ reductiebeleid en de invulling daarvan zowel intern als extern transparant te communiceren treft u in het onderstaande overzicht links naar de daarvoor relevante documenten.

Per 1-7-2020 maken al onze machines en voertuigen gebruik van de brandstof HVO20. Lees meer over onze bijdrage aan een beter milieu in de Nieuwsbrief HVO20 dd. 6-7-20

Jaarplannen:

Jaarbeoordeling:

Periodieke rapportages:

Ketenanalyse:

trede 5 nieuw logo