MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij werken aan duurzaam ondernemen. Wij proberen duurzaam ondernemen bij alle bedrijfsbeslissingen te laten meetellen, maar ook kansen te benutten om beter voor onze mensen, het milieu en de maatschappij te zorgen.

Co2 prestatieladder.images (2)

Als onderdeel van duurzaam ondernemen menen wij de Co2 prestatieladder te moeten beklimmen.

Op 20 maart 2014 is onze eerste certificeringsaudit geweest  en zijn wij in het bezit gekomen van het Co2 Bewust Certificaat niveau 3 en in 2018 zijn wij ‘opgeklommen’ naar niveau 4.

Het certificaat kunt u hier downloaden.

Roelofsen BV wil in 2018 ten opzichte van 2013, ons referentiejaar 5% minder CO2 uitstoten. Om die doelstellingen te verwezenlijken worden de maatregelen genomen.

Om het CO₂ reductiebeleid en de invulling daarvan zowel intern als extern transparant te communiceren treft u in het onderstaande overzicht links naar de daarvoor relevante documenten.

Invalshoek A: Inzicht

Jaarbeoordeling 2017

Energie beoordelingverslag 2016 7-3-2017

Emissie-inventaris H2 2016 volgens versie 3.0

Emissie-inventaris H1 2016 versie 3.0

Emissie-inventaris 2015 volgens versie 3.0

Bij de hierboven gepubliceerde emissie inventaris zijn de emissie factoren gebruikt van de site www.co2emissiefactoren.nl dd. 1 juli 2015.

Periodieke rapportage H1 2018

Periodieke rapportage 2017

Periodieke rapportage H1 2017

Periodieke rapportage H2 2016

Periodieke rapportage H1 2016

Invalshoek B: Reductie

Maatregelenlijst 2018

Managementverklaring 2016

CO2 reductiedoelstellingen 2013-2018

Invalshoek C: Transparantie

Jaarplan 2018

Communicatieplan 2017

Nieuwsbrief dd. 23-2-2017

Nieuwsbrief dd. 10-3-2016

Nieuwsbrief dd. 8-9-2015

Nieuwsbrief dd. 20-02-2015

Invalshoek D: Participatie

Ketenanalyse 2018

Energiemanagement actieplan 2017

CO2 besparen doen we samen. Het is van belang dat iedereen zijn/haar bijdrage hieraan levert. Ideeën, opmerkingen en/of suggesties zijn meer dan welkom, maar ook met vragen over onze Co2 uitstoot kunt u bij ons terecht. U kunt hiervoor mailen naar info@roelofsenmachineverhuur.nl of ons contact formulier van onze website gebruiken.

Meer informatie over de Co2 prestatieladder kunt u lezen op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Nieuws

Samen kiezen wij voor bosbescherming

Samen kiezen wij voor bosbescherming! Mooi om te zien hoeveel bos wij beschermen samen met onze leverancier. ...

Meer nieuws