Bijdrage aan een beter milieu

Pomp HVO20 bladeren Roelofsen

Bijdrage aan een beter milieu!

Ons bedrijf is actief bezig zijn Co2 voetafdruk op onze planeet te verminderen.

In bijgevoegde brief stellen wij u met trots op de hoogte van onze nieuwe stap naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Nieuwsbrief HVO20 dd. 6-7-20