Meer dagvlinders door sinusbeheer

vlinder sinusbeheer

Sinusbeheer

Afgelopen zomer zijn wij in samenwerking met HHNK, Provincie Noord-Holland en Vlinderstichting gestart met sinusbeheer op de Assendelverzeedijk. Sinusbeheer is een slingerende manier van maaien die kan bijdragen aan de biodiversiteit. Uit monitoring van de Vlinderstichting blijkt dat er inderdaad meer dagvlinders te zien waren op de proefvakken waar sinusbeheer is toegepast.

Sinusbeheer is insectenvriendelijk beheer op de dijk dat een lint vormt dwars door het agrarische landschap. Het is een 'slingerende manier van maaien' waardoor je in de eerste maaironde de helft van de vegetatie laat staan. En in de tweede maaironde aan de voet van de dijk de andere helft zodat de overgang van beide maaivakken organisch plaats vindt. Hierdoor ontstaat een gevarieerde vegetatie, anders dan het reguliere beheer waarbij de dijk elke maaibeurt volledig wordt gemaaid. Zo kunnen we op een vrij simpele manier de biodiversiteit stimuleren. De gradiënten (geleidelijke overgangen) in de vegetatie zijn goed voor o.a. vlinders en vogels.

De eerste maaibeurt vond plaats vanaf 15 juni 2018 en de tweede maaibeurt rond 15 augustus 2018.