PROJECT: Baggeren Schermer

Baggerwerkzaamheden in de Schermer.

Uitvoering:

2015/2016

Opdrachtgever:

HHNK

Hoogheemraadschap

Dichtbij huis de baggerwerkzaamheden in de Schermer,  welke valt onder het landelijk gebied blok 110.

Het gebied Hollands Noorderkwartier bestaat grotendeels uit klei- en veengrond. Door de afbraak van planten, maaisel en veen ontstaat bagger. Veel bagger en weinig water in de sloten is nadelig voor een gezond slootmilieu. Omdat vooral in de zomer relatief weinig water in de sloten staat, is de kans op het ontstaan van bagger in dat seizoen het grootst.

De waterbodem heeft altijd zuurstof nodig, omdat de afbraak van plantenresten daar altijd doorgaat. Als er maar weinig water boven de bodem staat, verdwijnt de zuurstof al gauw uit dat laagje water en kunnen er geen planten en dieren meer leven. Met actief baggeren helpen wij rottingsprocessen en een tekort aan zuurstof voorkomen. Daarnaast baggeren wij sloten ook om de doorstroming en afvoer van een bepaalde hoeveelheid water te garanderen. En dat is nodig om wateroverlast te beperken

LY0CIC-v21dYcdDzArNvUTAUom1okHIQ0NuCLyuJ6d8,hU1JGc_Rke-116AZfUvV8CZXBjK5c2xYdDv-swMHlAs

Heeft u een project voor Roelofsen?

Met onze ervaring kunnen wij u ondersteunen. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u via onderstaande knop direct contact met ons opnemen.