PROJECT: Molenbiotoop Rustenburg

Molenbiotoop Rustenburg.

Uitvoering:

2011

Opdrachtgever:

Landschap Noord-Holland

Logo LNH_RGB

In september 2010 hebben wij in combinatie met Markus BV opdracht gekregen van Stichting Landschap Noord-Holland, voor de Herinrichting van de Molenbiotoop in Rustenburg. Na een zeer koude periode zijn wij in januari gestart met de werkzaamheden.

Onder de molenbiotoop valt de omgeving waarmee een molen in relatie staat.

Na het slopen van diverse opstallen en de sanering  van asbestdammen is het  grondwerk gestart.

De watergang om de doorstroming te garanderen is gebaggerd en daarnaast zijn er twee bruggen geplaatst (welke geprefabriceerd zijn in onze eigen werkplaats), ten behoeve van de bereikbaarheid van de molens.

Verder zijn de terreinen om de molens opnieuw ingericht, een prachtig resultaat!

20-03-2011_312C_a

Heeft u een project voor Roelofsen?

Met onze ervaring kunnen wij u ondersteunen. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u via onderstaande knop direct contact met ons opnemen.