Natuurvriendelijke oevers Heerhugowaard

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Uitvoering: 2014

Rond de Waarderhout in Heerhugowaard heeft de aanleg van natuurvriendelijke oevers plaats gevonden.

Natuurvriendelijke oevers leveren meer flora en fauna op in een sloot. Er is nu weinig ruimte voor natuur in de oever vanwege de steile slootkanten. Door deze vlakker en breder te maken, is meer ontwikkeling voor natuur in het water mogelijk. De verwachting is dat hierdoor ook de waterkwaliteit zal verbeteren. Het Hoogheemraadschap heeft als doelstelling de waterkwaliteit te verbeteren. Dit project draagt daaraan ook bij.  Afspraken uit het Waterplan Heerhugowaard 2006 vormen de basis voor dit werk.

Eerst zijn de oever vrijgemaakt van bomen en struiken. Daarna zijn de oevers aan de kant van het bos vergraven door het steile talud veel flauwer te maken. De vrijkomende grond wordt ter plekke over de vrijgemaakte strook verwerkt. Bij het werk is rekening gehouden met nesten in bomen en holle bomen.

Op termijn leiden we het water uit het landelijk gebied om rond de Waarderhout naar de Oostertocht. Op deze manier is het mogelijk het bos haar eigen waterhuishouding te geven. Dit is gunstig voor de natuurlijke ontwikkeling in het Waarderhout.

Tijdens de uitvoering van dit project vond er ook samenwerking met Staatsbosbeheer plaats.

Een leuk artikel over het project staat in het Noord Hollands Dagblad  (klik het plaatje aan voor gehele artikel)

 

mediabericht

Nieuws

Certificaat niveau 5 CO2-Prestatieladder behaald

Wij zijn nu gecertificeerd voor prestatieladder niveau 5, waar wij zeer trots op zijn! De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen ...

Meer nieuws