BAGGERWERKEN

Om de waterhuishouding in watergangen goed te laten draaien, is het soms nodig ze uit te baggeren. Roelofsen voert baggerwerkzaamheden vanaf de wal en op het water uit, met ervaren eigen medewerkers. Dat bevordert we de doorstroming en de doorvaart in een gebied en daarmee zorgen we voor een gezond watermilieu.

Wij doen baggerwerk in:

 • sloten in agrarisch gebied
 • vaarten in woonwijken
 • kanalen
 • stadsgrachten
 • jachthavens
 • vijvers
 • natuurgebieden
IMG-20191022-WA0006 (002)
Xb4-DlPMl1Oal57lmQXbEyPZajqklx5C1W1FKZpy4O0,mGghN2bZmB49YhyVBUq8c4tJeK2JS03YJIHmDgAGLG8

Doorstroming van watergangen

Op de bodem van elke waterloop in Nederland ligt een laag bagger – een mengeling van plantenresten en bezonken slib. Deze laag groeit jaarlijks met ongeveer een centimeter.

Doen we daar niets aan, dan wordt een watergang op een gegeven moment te ondiep en voert geen water meer door. Dit kan uiteindelijk wateroverlast veroorzaken of de pleziervaart hinderen. Door te baggeren komt het water weer op de oorspronkelijke diepte.

IMG-20200312-WA0010

Gezond watermilieu

Baggeren heeft een tweede doel: het voorkomt zuurstoftekort in het water. Als het waterpeil in een watergang te laag is, gaat de resterende zuurstof op aan de afbraak van plantenresten.

Levende planten en dieren lopen dan een groot risico massaal dood te gaan aan zuurstofgebrek. Met de warmer wordende zomers zien we dat steeds vaker gebeuren. Ook voor een gezond watermilieu is het dus belangrijk om waterlopen regelmatig uit te diepen.

MCvA-20200715-0332_HR
Baggeren-Schermer-blok107_2014a-466x350

Onze opdrachtgevers voor baggerklussen:

 • waterschappen
 • gemeenten
 • natuurorganisaties
 • eigenaren van jachthavens
 • eigenaren van landgoederen
 • collega-baggerbedrijven

Ook ander onderhoud – zoals maaiwerk en kadeversterking – voeren wij voor deze opdrachtgevers uit.

Werken in goed overleg

Baggeren doen wij met rupskranen en een verlengde giek. Op plekken die vanaf de wal moeilijk bereikbaar zijn, zetten we de kraan vast op een ponton. Daarmee kunnen onze machinisten ook in lastige hoeken hun werk doen.

Het spreekt vanzelf dat we rekening houden met het gebruik van de aanliggende percelen. In de meeste gevallen gaat dit in goed overleg met de eigenaar.

dd. 8-11-08 130

Heeft u een mooi project en zoekt u een partij die slagvaardig van dienst kan zijn?
Neem dan contact op met Roelofsen BV en we spreken uw project graag met u door!