GRONDWERKEN

Goed uitgevoerd grondwerk is de basis van elk succesvol bouw- en onderhoudsproject. Of het nu gaat om een bouwlocatie, bestrating, natuurbeheer of dijkversterking: je moet vanaf de bodem beginnen.

Dit cultuurtechnische werk doen wij zorgvuldig, als onder- of hoofdaannemer. Met machines die optimaal bij het project passen en een vaste bemanning die daarmee kan lezen en schrijven. Zo kunnen wij vakkundig en creatief inspelen op iedere (uitdagende) situatie.

Bouwprojecten

Bij het bouwrijp maken van een locatie voeren wij al het graafwerk en grondverzet uit. Dat begint met het uitzetten en uitgraven van de bouwput op elke gewenste diepte, eventueel voorafgegaan door sloopwerkzaamheden.

Hiermee leveren we stevig voorwerk voor de aanleg van fundering, riolering, kelders en tunnels. De afgegraven grond slaan we op tot we de bouwput weer kunnen aanvullen en afvlakken. En natuurlijk voeren we de resterende grond en materialen duurzaam af.

MCvA-20201016-0016_HR
DSC_3390
Werk: Van Ewijcksluisschor nabij Den Helder. 
DCIM101MEDIA

Natuuronderhoud en -aanleg

Voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en natuurbeschermingsorganisaties als Landschap Noord-Holland voeren wij specialistisch werk in natuurgebieden uit.

Dit varieert van afplaggen, om gebiedseigen flora en fauna terug te brengen, graafwerk voor watercompensatie tot het groen afdekken van historische forten. Voor deze bijzondere opdrachten zetten we ook aangepaste machines in.

Daarmee ontzien we de natuur.

Dijkversterking en kadeverbetering

Om in ons land droge voeten te houden, is regelmatig onderhoud van dijkvakken en kades pure noodzaak. Het regent immers steeds vaker en harder.

Wij worden dan ook regelmatig ingeschakeld voor het verbreden en verhogen van dijken en het herstellen van kades. Soms moeten we daarbij bestaande dijksloten versmallen, of geheel dempen en opnieuw uitgraven.

Dit verantwoordelijke werk doen wij onder toeziend oog van de opdrachtgever.

DSC_9799-2
Duinrand Bakkum (14)

Precisiewerk met 3D GPS

Hoe slimmer we ons werk kunnen doen, hoe meer we besparen op tijd, materieel en brandstof. Dat is positief voor onze opdrachtgever én duurzamer.

3D GPS is zo’n oplossing, die we kunnen toepassen bij de meeste van onze graafmachines en een aantal shovels. Hiermee kunnen we het werk sneller uitzetten, nauwkeurig de juiste hoogtes aanbrengen en strak egaliseren.

We passen GPS toe bij klussen als het uitvlakken van een bouwput, het aanleggen van een dijktalud of het graven van een kaarsrechte sloot

Heeft u een mooi project en zoekt u een partij die slagvaardig van dienst kan zijn?
Neem dan contact op met Roelofsen BV en we spreken uw project graag met u door!